Entrega de Certificado de Título de Honra ao Mérito a PC/PM